no
en

Om NFEP

Siftelse

Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) ble etablert som en seksjon av Norsk 
Plastikkirurgisk Forening i 1984. Stiftelsen av foreningen kom i gang like etter at man hadde 
arrangert det første Skandinaviske Estetisk plastikkirurgimøtet i Oslo. Foreningens første 
leder var dr Gorm Bretteville, med Roald Rindahl og Morten Kveim i styret. 

 

Hva  NFEP står for

Foreningen skal arbeide for en høy standard, faglig såvel som etisk innenfor kosmetisk 
kirurgi. Den skal ivareta fagområdets vitenskapelige og faglige interesser og bidra til saklig 
informasjon om emnet.

 

Samabeid med American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)


Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) er en selvstendig organisasjon, og har en 
sammarbeidsavtale med American Society of Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Foreningen 
har 53 aktive medlemmer og ledes av Bjørn E. Rosenberg, med Christian Busch og Amin 
Kalaaji i styret.