no
en

Retningslinjer for bildebehandling

Kirurger og klinikker som benytter pasientfotografier er ansvarlige for å forholde seg til standarden.

Medlemmer av Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi oppfordres til å være nøye med aldri på noen måte å manipulere eller endre bilder slik at de kan gi uttrykk for urealistiske resultater, at bilder kan misoppfattes til å ikke representere pasienter på en god måte eller tillegge en teknikk eller metode et urettmessig godt resultat.

 

Følgende etterbehandlingsteknikker er tillatt:

Cropping og endring av størrelse på hele fotografiet
Mindre fargeendringer på hele fotografiet
Endring av metning, skarphet, lysstyrke på hele fotografiet

 

Andre etterbehandlingsteknikker og/eller endringer i deler av bildet er ikke tillatt

 

Unntak:

Innholdet eller konteksten i et bilde kan endres i følgende tilfeller:

1. Pre-operativ konsultasjon og planlegging av en prosedyre (simulering) der pasienten er godt informert om dette

2. Styrking av det faglige innholdet i per-operative bilder

 

Alle fotografier manipulert med etterbehandlingsteknikker som endrer inntrykk av størrelse, form og farge og på den måten endrer innholdet og resultatet vist på det originale bildet skal merkes på det prosesserte bildet tydelig med teksten ”OBS - modifisert”

 

Referanse:

National Press Photographers Association http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=008oUq

Reuters http://blogs.reuters.com/blog/2007/01/18/the-use-of-photoshop/

 

 

Vedtatt på Generalforsamling i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi den 22.10.2015